Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání LABORA, číslo projektu: 100320697

Analýza nabídky a poptávky pracovních sil za leden 2021

Aktualita  |  Zveřejněno: 22. 02. 2021

   Zpět

ANALÝZA POPTÁVKY PO PRACOVNÍ SÍLE A NABÍDKY PRACOVNÍ SÍLY – LEDEN 2021

0. Zaměstnanci v ozbrojených silách                                                          

1.Zákonodárci a řídící pracovníci

2. Specialisté                                                                                                    

3.Techničtí a odborní pracovníci

4.Úředníci                                                                                                         

5. Pracovníci ve službách a prodeji

6.Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství                

7.Řemeslníci a opraváři

8.Obsluha strojů a zařízení, montéři                                                            

9.Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci