Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání LABORA, číslo projektu: 100320697

Výkaz o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech - leden 2021

Aktualita  |  Zveřejněno: 22. 02. 2021

   Zpět

VÝKAZ O UCHAZEČÍCH O ZAMĚSTNÁNÍ A VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍSTECH  – LEDEN 2021

A.Uchazeči celkem                                                                                       

B.Věková struktura

C.Vzdělanostní struktura                                                                            

D.Podle hlavní třídy CZ-ISCO

E.Doba evidence uchazečů v evidenci celkem                                        

F.Doba evidence uchazečů s nárokem na PvN

G. Uchazeči v evidenci                                                                                

H. Uchazeči s ukončenou evidencí a vyřazení

CH. Výše měsíčního nároku na PvN                                                       

I.Požadavek na vzdělání

J.Podle hlavní třídy CZ – ISCO                                                                   

K.Rozdělení podle CZ-NACE