Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání LABORA, číslo projektu: 100320697

Statistické údaje zaměstnání na HPP

Aktualita  |  Zveřejněno: 11. 02. 2021

   Zpět

Zaměstnání v jediném (hlavním) zaměstnání v národním hospodářství podle postavení v zaměstnnání - porovnání 4Q roku 2019 a roku 2020 k nahlédnutí zde.