Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání LABORA, číslo projektu: 100320697

SETKÁNÍ ŠKOL A HOSPODÁŘSTVÍ

Aktualita  |  Zveřejněno: 18. 03. 2019

   Zpět

Právě probíhá odborné sympozium Setkání škol a hospodářství.

Program: 

Mediální vzdělávánía digitalizece v odborném vzdělávání učitelů, odborných pracovníků, žáků a učnů aneb na cestě za digitální budoucností

Výsledky dotazníkového šetření KHKKK k tématu připravenosti škol v Karlovarském kraji na zavedení digitalizace ve vyučování

Ukázka přeshaniční spolipráce s komunikace mezi žáky DPFA Schulen Chemnitz a ISŠTE Sokolov

Přeshaniční aktivity v rámci tématu volby povolání na příkladu projektu LABORA

Živý výstup s prezentací výsledků spolipráce mezi DPFA Bildungczentrum Chemnitz a ISŠTE Sokolov

Podílová diskuze :

Cesty do digitálního pracovního světa 

Workshopy : 

Mediální vzdělávání a digitalizace ve vzdělávání - nová kultura učení a vyučování

Volba budoucího povolání - spolupráce škol a firem