Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání LABORA, číslo projektu: 100320697

KATALOG

Blog  |  Zveřejněno: 23. 11. 2018

   Zpět

OHK Chomutov  pro projekt "Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání -LABORA" připravila shrnutí školního roku 2017/2018 do přehledného katalogu, který je k nahlédnutí zde.

Dalšími důležitými výstupy projektu jsou hospodářská data od IHK Chemnitz a hospodářská data od WFE Annaberg.