Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání LABORA, číslo projektu: 100320697

Statistická data z Úřadu práce - Okres Chomutov za období 01/2024

Aktualita  |  Zveřejněno: 22. 02. 2024

   Zpět

Statistika – nabídka a poptávka po pracovních místech:

01/2024 Analýza nabídky a poptávky pracovních sil leden 2024 okres Chomutov

01/2024 Výkaz o UoZ a VPM leden 2024 okres Chomutov

Stejně jako v předchozích obdobích, i v tomto období přetrvává velká poptávka po pracovní síle v těchto oborech (např.):

Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě

Montážní dělníci ostatních výrobků

Dělníci v oblasti výstavby budov

 

Poptávka po uvedených profesích je vysoká a trvalá.